Twitter
Eyal Cochva
  • Category:Consulting and Mentorship
  • Established At:2013
  • Website:http://www.business-plan.co.il
  • Email:eyal@business-plan.co.il
  • Phone:050-9375123
  • Address:רחוב השחף 1 רמת השרון
המרכז לתכנון עסקי, מוביל את היזם ואת חברת הסטארט אפ הצעירה בשביל המפותל של קידום רעיון חדש והקמת חברת סטארט אפ. אנו מפתחים יחד איתכם את הרעיון לרמת בשלות שמאפשרת גיוס הון ומסייעים לכם לנסות ולהתחיל תהליכי פיתוח ראשוניים. אנו בונים עבורכם תוכנית עסקית, מקדמים את נושא הפטנטים במידה ויש, מסייעים בבניית הצוות ובגיוס ההון הנדרש לתחילת תהליכי הפיתוח